Jablonov - Jablonov

Cintorín Jablonov sa nachádza v obci Jablonov, okres Levoča, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 846 zosnulých v 546 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1894.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Jablonov, Jablonov 165, 05303 Jablonov pri Levoči. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Mária Korchňáková rod. Košalová 15.10.1976 73
B / 1 Michal Korchňák 1983 70
B / 1 Imrich Korchňák 2010 69
B / 1 Mária Korchňáková - -
A / 1 Ján Mucha 1991 66
A / 1 Helena Muchová - -
A / 2 Priska Matschek rod. Hübner 1926 63
A / 2 Priska Hönischova rod. Matschekova 1969 77
B / 2 Anna Čujová - -
B / 2 Štefan Čuj - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: