Jablonov - Jablonov

Cintorín Jablonov sa nachádza v obci Jablonov, okres Levoča, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 797 zosnulých v 537 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1894.

Správcom cintorína je Obec Jablonov, Jablonov 165, 05303 Jablonov pri Levoči. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Mária Korchňáková rod. Košalová 15.10.1976 73
B / 1 Michal Korchňák - -
A / 1 Ján Mucha 1991 66
A / 1 Helena Muchová - -
A / 2 Priska Matschek rod. Hübner 1926 63
A / 2 Priska Hönischova rod. Matschekova 1969 77
B / 2 Anna Čujová - -
B / 2 Štefan Čuj - -
B / 3 Imrich Ondrejčák - -
B / 3 Mária Ondrejčáková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: