Abrahámovce - Abrahámovce

Cintorín Abrahámovce sa nachádza v obci Abrahámovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 215 zosnulých v 130 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Správcom cintorína je Obec Abrahámovce, Abrahámovce 56, 05972 Vrbov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Katarína Semaňáková rod. Grešová 26.1.1995 69
1 Štefan Semaňák 23.6.1982 65
2 Števko Semanák 1.11.1949 0
3 Margitka Horná 1950 0
4 neznámy - -
5 Helena Semaňáková rod. Bobyová 18.7.1947 24
6 Jozef Horník 19.3.2003 79
6 Veronika Horníková rod. Kurucová - -
7 Anna Slivovská 15.2.1966 84
8 Terezia Slivovská 12.10.1942 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: