Belince - Belince

Cintorín Belince sa nachádza v obci Belince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 334 zosnulých v 197 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1872.

Správcom cintorína je Obec Belince, Belince 49, 95612 Preseľany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

belince_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Petrik 1939 83
1 Mária Petriková rod. Šupová 2.2.1906 38
1 František Červeňan 20.3.1954 -
1 Katarína Červeňanová rod. Petriková - -
2 Ján Jelenčík 30.8.1952 48
2 Pavlína Jelenčíková rod. Urbancová - -
3 Mária Mináriková - -
4 Michal Petrík - -
5 Alfonz Petrík - -
5 Mária Petríková rod. Švecová 1.11.1993 64

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: