Hybe - Hybe

Cintorín Hybe sa nachádza v obci Hybe, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2224 zosnulých v 1233 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1881.

Správcom cintorína je Obec Hybe, Hybe č.2, 03231 Hybe. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mária Rajniaková rod. Dudová 4.9.1944 71
B / 1 neznámy - -
C / 1 Ľudevit Michalides 14.10.2007 85
C / 1 Emília Michalidesová rod. Fronková 16.2.2004 81
C / 2 Jozef Becko 24.2.1996 72
C / 2 Emília Becková 2.3.2009 86
B / 2 Samuel Dzúr 9.4.1944 85
A / 2 Peter Šmihula 11.8.1950 68
A / 2 Zuzana Šmihulová 28.9.1960 74
A / 3 Ján Šmihula 14.4.1945 23

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: