Timoradza - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Timoradza, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 413 zosnulých v 237 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1921.

Správcom cintorína je Obec Timoradza, Timoradza 1, 95652 Timoradza. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (129 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Vranka - -
1 Mária Vranková rod. Klačková 3.8.1983 60
2 Mária Hrušková rod. Labancová 22.8.1983 55
2 Vincent Hruška 2006 86
3 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Pavel Mikuš - -
4 Alžbeta Mikušová - -
5 Ján Gabriška 27.8.1984 78
5 Júlia Gabrišková rod. Nikodémová 18.5.1996 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: