Vyšná Boca - Veľký

Cintorín Veľký sa nachádza v obci Vyšná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 140 zosnulých v 97 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1942.

Správcom cintorína je Obec Vyšná Boca, Vyšná Boca 50, 03234 Malužiná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (61 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Korbíni Ján - -
2 Korbíni Eduard 23.6.1977 73
2 Korbínová Oľga rod. Šteinerová - -
3 Piovarči Antón 7.12.1979 -
4 neznámy - -
5 Gerik Arpád 21.12.2005 82
5 Geriková Etela - -
6 Bohmerová Marta 2003 63
7 neznámy - -
8 Korbíni Simon 6.6.2029 28

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: