Potok - Potok

Cintorín Potok sa nachádza v obci Potok, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 138 zosnulých v 80 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 2008.

Správcom cintorína je Obec Potok, Potok č.24, 03483 Liptovská Teplá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 044/4392219, 0444392475,starosta 0905734616
✉ starostapotok@zoznam.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
11 Vilma Bellová rod. 3.6.2008 71
12 Ondrej   Teniak rod. - -
12 Eva   Teniaková rod. - -
13 Etela   Mrázová rod. - -
13 Ladislav   Mráz rod. - -
14 Anna   Vyšná rod. - -
14 Jozef   Vyšný rod. - -
15 Jozef   Vyšný rod. - -
15 Rozália   Vyšná rod. - -
16 Mária   Vyšná rod. - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: