Potok - Potok

Cintorín Potok sa nachádza v obci Potok, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 138 zosnulých v 80 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 2008.

Správcom cintorína je Obec Potok, Potok č.24, 03483 Liptovská Teplá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Mária   Laurincová rod. - -
3 Adam   Blaško rod. - -
4 Zuzana   Bezníková rod. - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Jolana   Teniaková rod. - -
8 Zuzana   Teniaková rod. - -
8 Jozef   Teniak rod. - -
9 Štefan   Vyšný rod. - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: