Valaská Dubová - Valaská Dubová

Cintorín Valaská Dubová sa nachádza v obci Valaská Dubová, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 971 zosnulých v 883 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová č.39, 03496 Valaská Dubová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

obrázky nie sú k dispozícii