Timoradza - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Timoradza, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 255 zosnulých v 127 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Timoradza, Timoradza 1, 95652 Timoradza. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (237 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_12.jpg okolie_9.jpg okolie_13.jpg okolie_15.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_14.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Vedej 24.11.1989 86
1 Anna Vedejová 11.11.1989 87
2 Jiří Klobušník 22.4.1972 21
2 Zuzana Klobušníková 2.2.1989 64
2 Jaroslav Švelka 19.7.1974 35
2 Juraj Klobušník 28.3.1986 61
2 Milan Švelka 13.9.2006 75
2 Anna Švelková 27.4.2017 76
3 Štefan Vedej 8.10.1989 78
3 Zuzana Vedejová 7.7.2008 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: