Ludrová - Zemiansky

Cintorín Zemiansky sa nachádza v obci Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 192 zosnulých v 113 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Správcom cintorína je Obec Ludrová, Ludrová č.239, 03471 Ludrová. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (694 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Helena Lovasová 8.2.1970 84
2 Jozef Kajuch 29.9.1969 66
3 Alžbeta Drobná 1982 84
3 Bartolomej Drobný 1969 70
3 Jozef Drobný 22.8.2006 78
3 Edita Drobná 20.7.2008 74
4 Anna Šindleryová rod. Ondrejková 24.8.2010 96
4 Jozef Šindlery 17.10.1968 59
5 Gustáv Kajúch 16.4.2001 89
5 Anna Kajúchová rod. Demková 13.5.1967 49

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: