Ludrová - Zemiansky

Cintorín Zemiansky sa nachádza v obci Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 192 zosnulých v 113 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Ludrová, Ludrová č.239, 03471 Ludrová. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (694 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Helena Lovasová 8.2.1970 84
2 Jozef Kajuch 29.9.1969 66
3 Alžbeta Drobná 1982 84
3 Bartolomej Drobný 1969 70
3 Jozef Drobný 22.8.2006 78
3 Edita Drobná 20.7.2008 74
4 Anna Šindleryová rod. Ondrejková 24.8.2010 96
4 Jozef Šindlery 17.10.1968 59
5 Gustáv Kajúch 16.4.2001 89
5 Anna Kajúchová rod. Demková 13.5.1967 49

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: