Ludrová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1153 zosnulých v 694 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Ludrová, Ludrová č.239, 03471 Ludrová. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Zemiansky (113 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Katarína Dutková - -
2 Katarína Hýrava - -
2 Leopold Dutka 28.2.2005 72
3 Mária Petrová rod. Nováková 23.10.1955 48
3 Jozef Petro 23.4.1971 67
3 Jozef Petro 5.5.2012 77
4 Irena Lacová rod. Domeníková 28.9.1955 46
5 Mária Lacová 20.5.1955 72
6 Filoména Hubová - -
7 Zuzana Švošová rod. Dutková 1954 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: