Ostratice - Veľké Ostratice

Cintorín Veľké Ostratice sa nachádza v obci Ostratice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 609 zosnulých v 333 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Ostratice, Ostratice 200, 95634 Ostratice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malé Ostratice (184 hrobových miest)

Fotogaléria

ostratice2_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Marko 29.11.1995 73
1 Veronika Marková rod. Holaková 21.4.2000 67
2 Dušan Žatko 23.12.1993 31
3 Ján Vacval 27.7.1991 71
3 Filka Vacvalová 30.3.2007 83
4 Gašpar Žatko 7.3.1986 61
4 Helena Žatková rod. Gabadajová - -
5 Ondrej Sýkorčin 5.3.1984 82
5 Veronika Sýkorčinová rod. Bartová 15.12.1987 68
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: