Žehra - Žehra

Cintorín Žehra sa nachádza v obci Žehra, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 440 zosnulých v 302 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1866.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Žehra, Žehra č.104, 05361 Žehra. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Cmorej 1957 59
1 Alžbeta Cmorejová - -
2 Štefan Zahradnik 8.2.1957 48
2 Mária Zahradniková rod. Tkačová 15.4.2007 88
2 Ján Zahradnik 25.6.1948 64
3 neznámy - -
4 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Ján Cmorej 1934 65
5 Alžbeta Cmorejová 1913 36

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: