Žehra - Žehra

Cintorín Žehra sa nachádza v obci Žehra, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 440 zosnulých v 302 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1866.

Správcom cintorína je Obec Žehra, Žehra č.104, 05361 Žehra. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Cmorej 1957 59
1 Alžbeta Cmorejová - -
2 Štefan Zahradnik 8.2.1957 48
2 Mária Zahradniková rod. Tkačová 15.4.2007 88
2 Ján Zahradnik 25.6.1948 64
3 neznámy - -
4 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Ján Cmorej 1934 65
5 Alžbeta Cmorejová 1913 36

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: