Beharovce - Beharovce

Cintorín Beharovce sa nachádza v obci Beharovce, okres Levoča, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 244 zosnulých v 149 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Správcom cintorína je Obec Beharovce, Behárovce č.57, 05305 Beharovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Martin Bača 1973 89
1 Mária Bačová 1974 87
2 Alžbeta Maliňáková 2.6.1972 73
2 Ondrej Maliňák 2.4.1978 88
3 Martin Leskovský 5.7.1971 50
3 Mária Leskovská rod. Nováková 29.1.2010 84
3 Ján Leskovský 4.8.1993 37
4 Anna Muchová rod. Kopčaková 29.2.1976 92
4 Pavol Mucha 27.7.1968 87
4 Anna Muchová 19.1.2004 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: