Dolná Krupá - Dolná Krupá-starý

Cintorín Dolná Krupá-starý sa nachádza v obci Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1834 zosnulých v 884 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1831.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dolná Krupá, Nám.L.van.Beethovena 139/1, 91965 Dolná Krupá. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dolná Krupá-nový (117 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg x1.jpg x2.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Herák 15.7.1993 75
1 Serafína Heráková rod. Rigová 24.3.1987 67
1 Michal Polakovič 11.11.1967 63
1 Agáta Polakovičová rod. Heráková 10.12.1956 62
2 Vojtech Gavenda 2.11.1953 73
2 Ľudmila Gavendová rod. Skypalová 4.3.1958 73
3 Anna Potočná rod. Gažová 15.8.1954 32
4 Karolína Haberlová rod. Horváthová 12.7.1959 50
4 Matúš Škoda 30.6.2012 77
5 Ernest Drozda 16.12.1995 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: