Trakovice - Trakovice

Cintorín Trakovice sa nachádza v obci Trakovice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1227 zosnulých v 737 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Obec Trakovice, Trakovice č.38, 91933 Trakovice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_14.jpg okolie_13.jpg okolie_15.jpg okolie_16.jpg okolie_17.jpg okolie_18.jpg okolie_19.jpg okolie_2.jpg okolie_20.jpg okolie_21.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Stanislav Pocisk - -
B / 1 Božena Pocisková rod. Lopašovská 10.5.1984 48
C / 1 Šebestián Cepko - -
C / 1 Margita Cepková - -
A / 1 rezervovaný - -
D / 1 Oršula Kociánová - -
D / 2 Ján Selecký 29.5.1932 71
C / 2 neznámy - -
B / 2 František Beno 10.6.1984 83
B / 2 Irma Benová rod. Krajčovičová 10.11.1995 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: