Trakovice - Trakovice

Cintorín Trakovice sa nachádza v obci Trakovice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1236 zosnulých v 679 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Obec Trakovice, Trakovice č.38, 91933 Trakovice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_9.jpg okolie_8.jpg okolie_7.jpg okolie_6.jpg okolie_5.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_21.jpg okolie_20.jpg okolie_2.jpg okolie_19.jpg okolie_18.jpg okolie_17.jpg okolie_16.jpg okolie_15.jpg okolie_13.jpg okolie_14.jpg okolie_12.jpg okolie_11.jpg okolie_10.jpg okolie_1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Lukačovič 23.8.1986 62
1 Magdaléna Lukačovičová rod. Komarňanská 30.5.2002 69
2 Vít Kocian 2.3.1984 74
2 Júlia Kocianová rod. Patrikarová 12.5.1988 77
2 Lukáč Tolarovič 7.4.1996 70
2 Anna Tolarovičová rod. Kocianová 11.3.1983 48
3 Vojtech Mihok 13.10.1983 73
3 Katarína Mihoková rod. Šípošová 18.1.1983 68
4 František Halada 10.9.1990 67
4 Mária Haladová rod. Beláková 28.12.1982 57

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: