Báb - Velký

Cintorín Velký sa nachádza v obci Báb, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 767 zosnulých v 417 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1862.

Správcom cintorína je Obec Báb, Báb č.465, 95134 Báb. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (409 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Talian 6.4.1969 78
1 Cecília Talianová rod. Hanakovičová 21.5.1963 75
1 Anna Hanakovičová rod. Gajarská 6.7.1901 -
2 Imrich Lisický 16.5.1970 54
2 Mária Lisická 6.9.1963 43
2 Milka Lisická 25.1.1979 20
3 František Lipovský 4.10.1972 68
3 Helena Lipovská rod. Talianová 12.10.1983 83
4 Krištof Takáč 3.6.1975 93
4 Mária Takáčová rod. Kohútová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: