Báb - Malý

Cintorín Malý sa nachádza v obci Báb, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 775 zosnulých v 409 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Správcom cintorína je Obec Báb, Báb č.465, 95134 Báb. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Velký (417 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Varga 14.9.1995 75
1 Etela Vargová rod. Sekerešová 4.2.1990 69
1 Jana Kosíková 21.6.2008 -
2 neznámy - -
3 František Korec 20.6.1989 81
3 Genovéva Korecová rod. Vargová 15.10.1991 81
4 František Török 30.9.1986 74
4 Anna Töröková rod. Korecová 3.8.2005 92
5 Gejza Bihary 10.7.1986 57
5 Štefánia Biharyová rod. Malíková 22.10.2001 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: