Ostratice - Malé Ostratice

Cintorín Malé Ostratice sa nachádza v obci Ostratice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 351 zosnulých v 184 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Ostratice, Ostratice 200, 95634 Ostratice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľké Ostratice (333 hrobových miest)

Fotogaléria

ostratice1_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Anna Beniaková - -
2 Štefan Beniak - -
2 Eduard Beniak - -
2 Augustín Beniak - -
2 Viliam Beniak - -
2 Oľga Beniaková - -
3 Jozef Žatko - -
3 Anna Žatková rod. Bronišová 24.12.1975 51
4 ONdrej Gabriška - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: