Ivančiná - Rímskokatolícky

Cintorín Rímskokatolícky sa nachádza v obci Ivančiná, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 50 zosnulých v 27 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Správcom cintorína je Obec Ivančiná, Ivančiná č.44, 03845 Malý Čepčín. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Evanjelický (140 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Juriš 1953 1
1 František Juriš 2000 72
1 Mária Jurišová - -
1 Vladimír Juriš - -
1 Marta Jurišová - -
2 Zuzanna Škaliak rod. Hraško 1906 64
2 Michal Škaliak 1912 76
2 Augusta Kupčeková rod. Škaliaková 1947 69
2 Michal Kupček 1955 88
2 Antonia Kupčeková 1999 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: