Ivančiná - Evanjelický

Cintorín Evanjelický sa nachádza v obci Ivančiná, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 236 zosnulých v 140 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Správcom cintorína je Obec Ivančiná, Ivančiná č.44, 03845 Malý Čepčín. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rímskokatolícky (27 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Kubík 1907 53
2 Verešová - -
3 Mária Pišková rod. Velitšová 2.11.1991 85
3 Rudolf Piško 12.9.1976 73
4 Blažena Regiová rod. Hrivnáková 11.9.1978 49
4 Ladislav Regi 17.5.2003 79
5 Ján Líška 1997 62
6 Zlatica Kozlová - -
6 Július Kozel - -
7 Berta Kontšeková rod. Jesenská 10.4.1961 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: