Rudno - Rudno

Cintorín Rudno sa nachádza v obci Rudno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 324 zosnulých v 186 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Rudno, Rudno č.94, 03822 Slovenské Pravno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Juraj Giret 10.6.1972 58
1 Anna Giretová rod. Dubovcová - -
1 Anka Giretová 26.4.1955 9
2 Katarína Fobelová 1952 1
2 Otília Fobelová 1992 68
2 Pavel Fobel 1994 70
3 Jozef Direr 15.10.1982 76
3 Pavla Direrová 27.5.2004 89
4 Zuzana Dírerová rod. Matejčíková - -
5 Pavel Fobel 21.5.1951 55

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: