Solčany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Solčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2448 zosnulých v 1187 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg air.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Oskár Mikula 23.11.2006 70
1 Ján Ondruš 8.4.1984 84
1 Hermina Ondrušová rod. Minarska 16.11.1978 77
1 Boženka Ondrušová 14.12.1930 2
2 Blaženka Doležalová 5.2.1976 9
3 Ján Sporina 22.9.1975 78
3 Mária Sporinová rod. Klačanská 1.6.1989 88
3 Vladimír Klačanský 14.12.2013 66
4 Emil Ondruš 17.5.2006 68
4 Mária Ondrušová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: