Solčany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Solčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2199 zosnulých v 1082 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1875.

Správcom cintorína je Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

solcany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Oskár Mikula 23.11.2006 70
1 Ján Ondruš 8.4.1984 84
1 Hermina Ondrušová rod. Minarska 16.11.1978 77
1 Boženka Ondrušová 14.12.1930 2
2 Blaženka Doležalová 5.2.1976 9
3 Ján Sporina 22.9.1975 78
3 Mária Sporinová rod. Klačanská 1.6.1989 88
3 Vladimír Klačanský 14.12.2013 66
4 Emil Ondruš 17.5.2006 68
4 Mária Ondrušová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: