Mojtín - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Mojtín, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1128 zosnulých v 779 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 952.

Správcom cintorína je Obec Mojtín, Mojtín 242, 02072 Mojtín. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg mojtin_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Matúš Pavlík 9.4.1987 95
1 Angela Pavlíková rod. Martišová 2.9.1995 93
1 Ivan Pavlík - -
1 Zita Pavlíková rod. Gombárová 10.4.2015 71
2 Veronika Kubová rod. Stanová 28.9.1980 71
2 Viktor Kubový 16.4.1983 79
3 Lukáš Stano 14.11.1980 76
3 Anna Stanová rod. Šeptaková 20.3.1989 81
4 Klára Gabrišová rod. Zahranková 27.11.1980 63
5 Metod Hrubo 31.1.1981 66

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: