Matúškovo - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Matúškovo, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 517 zosnulých v 244 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Matúškovo, Matúškovo č.138, 92501 Matúškovo. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (846 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

a/okolie1.jpg