Čierne Kľačany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1096 zosnulých v 596 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Čierne Kľačany, Čierne Kľačany č.66, 95305 Čierne Kľačany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Helena Kostolányová 1970 86
A / 1 Karol Kostolány 1962 79
C / 1 Paver Januš - -
C / 1 Borbala neznámy - -
C / 1 Mária Šimoncsics - -
B / 1 Jozef Ambrus 8.9.1880 -
B / 1 Helena Ambrusová rod. Sedmaková - -
B / 2 Michal Kršák 1985 70
B / 2 Helena Kršáková 2001 84
B / 2 František Tonkovič - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: