Čeľadice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Čeľadice, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1155 zosnulých v 566 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1855.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Čeľadice, Čeladice č.143, 95103 Čeladice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Toman 1946 70
1 Mária Tomanová 1952 59
1 Ludovít Toman 2006 91
1 Etela Ďuricová 2007 81
1 Ľudovít Toman 2014 69
2 Mária Tomanová rod. Hrošová 6.10.1934 80
3 Otto Kardoš 9.1.1989 67
3 Amália Kardošová 20.2.1992 67
4 Baltazár Hamada 29.9.1931 -
4 Mária Hamadová rod. Belanová 9.3.1944 68

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: