Boldog - Katolícky

Cintorín Katolícky sa nachádza v obci Boldog, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 344 zosnulých v 292 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Boldog, Boldog č.89, 92526 Boldog. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Reformovaný (167 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie_6.jpg okolie_5.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg kriz.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
6 Szabó - -
9 János Varga 1948 21
10 Varga - -
10 neznámy - -
15 János Pikáli 1907 49
15 Anna Rajzner 1935 76
16 Gyula Pikáli 1.11.1944 59
16 Terézia Török 8.6.1976 91
16 Erzsébet Pikáli 18.1.1997 75
16 Imre Pikáli 7.5.2002 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: