Cigeľ - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Cigeľ, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 923 zosnulých v 541 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 97101 Prievidza. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

cigel_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Svitok 1921 39
2 neznámy - -
3 Michal Svitok 18.2.1888 82
4 Andrej Svitok 4.5.1931 84
5 Valent Svitok 14.11.1943 62
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Vincent Šnirc 9.11.1996 81
9 Helena Šnircová rod. Kravsková 30.9.2016 92

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: