Cigeľ - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Cigeľ, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 836 zosnulých v 532 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Správcom cintorína je Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 97101 Prievidza. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

cigel_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Svitok 1921 39
2 neznámy - -
3 Michal Svitok 18.2.1888 82
4 Andrej Svitok 4.5.1931 84
5 Valent Svitok 14.11.1943 62
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Vincent Šnirc 9.11.1996 81
9 Šnircová rod. Kravsková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: