Vydrná - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Vydrná, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 419 zosnulých v 229 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Správcom cintorína je Obec Vydrná, Vydrná 51, 02053 Vydrná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Juraj Jancík 15.12.1983 59
1 Anna Jancíková rod. Krchňaková - -
2 Štefan Jancík - -
2 Emília Jancíková rod. Hošková - -
3 Elena Pončíková 15.7.2014 85
3 Štefan Pončík 27.6.1982 60
4 Štefan Pajtáš 11.6.1988 65
4 Zuzana Pajtášová rod. Povalačová 29.8.1975 54
5 Eva Podymáková rod. Cekulová - -
5 Štefan Podymák - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: