Kvašov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kvašov, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 586 zosnulých v 354 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Kvašov, Kvašov 174, 02062 Horovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

kvasov_air.jpg