Dúbrava - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 720 zosnulých v 445 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1961.

Správcom cintorína je Obec Dúbrava, Dúbrava 191, 03212 Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Vyparina 5.1.2005 83
1 Bibiana Vyparinová - -
2 Ján Moravčík 4.10.2002 86
2 Jolana Moravčíková rod. Feketíková 23.3.1999 75
3 Ján Tomčík - -
3 Emília Tomčíková rod. Feketíková - -
4 rodina Rihová - -
5 Peter Juriga 7.8.1993 86
5 Viktória Jurigová rod. Šimková 12.5.1995 84
6 Milan Bubniak 1.7.1998 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: