Volkovce - Závada

Cintorín Závada sa nachádza v obci Volkovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 272 zosnulých v 159 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Správcom cintorína je Obec Volkovce, Hlavná 4, 95187 Volkovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (517 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Mravík 1943 71
1 Mária Mravíková 1960 84
1 Karolína Kabátová 2002 89
1 Cyril neznámy 2000 57
2 Michal Frajka 13.5.1952 66
3 Karol Mráz 11.3.1963 88
3 Karol Mráz 20.9.1991 86
3 Helena Mrázová 2.12.1960 87
4 neznámy - -
5 Mirko Harmady 6.7.1957 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: