Volkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Volkovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 974 zosnulých v 530 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Správcom cintorína je Obec Volkovce, Hlavná 4, 95187 Volkovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Závada (164 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 630 42 31
✉ Volkovce@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 228 Zuzana Jankulárová rod. Tarkaiová 23.4.2019 33
A / 67 Štefan Švec 1.1.2019 83
A / 298 Vojtech Valkovič 20.10.2018 71
B / 230 Pavel Mlynka 1.9.2018 55
A / 296 Dušan Obický 27.11.2017 54
A / 297 Kvetoslava Balážová 18.10.2016 59
A / 295 Jozef Kováč 11.9.2016 62
B / 227 Ružena Balážová 14.7.2013 57
B / 4 Anna Michníková rod. Bábanová 21.10.2011 92
B / 62 Milan Kováč 12.10.2011 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: