Volkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Volkovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 964 zosnulých v 517 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Správcom cintorína je Obec Volkovce, Hlavná 4, 95187 Volkovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Závada (159 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Haspra 30.7.1948 -
A / 1 Apolónia Hasprová rod. Mlinka 1948 -
B / 1 neznámy - -
C / 1 neznámy - -
B / 2 František Tolok 25.8.2000 63
B / 2 Anna Toloková - -
A / 2 Štefan Haspra 3.7.1940 63
A / 3 Ondrej Kováč - -
A / 3 Júlia Kováčová - -
B / 3 Ľudovít Kurkin 5.9.1999 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: