Liptovská Anna - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Liptovská Anna, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 179 zosnulých v 133 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna 20, 03223 Liptovská Sielnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Fridrich Dobák 29.6.1968 79
2 Anton Allman 8.8.1968 62
3 neznámy - -
4 Terézia Špitzová 1970 82
5 Koloman Dobák 13.8.1970 67
5 Gizela Dobáková rod. Sokolová 7.4.1986 86
6 Kornélia Allmanová - -
6 Fridrich Allman - -
6 Vladimír Allman - -
6 Vladimír Klima - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: