Kameničná - Vizvár

Cintorín Vizvár sa nachádza v obci Kameničná, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 625 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1861.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kameničná, Mierová 790, 94601 Kameničná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Falusi (359 hrobových miest) Nový (430 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 József Szarka 1971 80
1 Erzsébet Stahó 1976 85
1 Ján Szarka 1995 66
2 András Balogh 1954 84
2 Mária Néveri 1949 75
3 István Balogh 1977 76
3 Mária Mészáros 1970 68
3 László Balogh 1999 74
3 Irén Balogh rod. Mátyus 2005 76
4 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: