Dolné Naštice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dolné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 588 zosnulých v 326 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice 36, 95701 Bánovce nad Bebravou 1. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dolne_nastice_air.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Kasala - -
1 Amália Kasalová 2006 66
2 Pavol Kasala 1985 34
3 Medard Galovský 23.11.1983 70
3 Terézia Galovská rod. Danková 6.2.1985 68
3 Pavel Cibula 18.10.2011 56
4 Ambróz Kasala 1983 72
4 Oľga Kasalová rod. Gerbelová 1989 71
5 Dionýz Kasala 15.5.1982 75
5 Margita Kasalová rod. Vaňharová 23.10.1983 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: