Baka - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Baka, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 914 zosnulých v 492 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Správcom cintorína je Obec Baka, Baka č.262, 93004 Baka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Rudolf Petrovits 1955 34
A / 1 Kálmán Petrovits 1925 20
A / 1 Mária Zsemlye rod. Petrovits 2000 93
B / 1 Kálmán Bartal - -
B / 2 Ferenc Kovács 1992 79
B / 2 Ilona Kovács rod. Szakál 2001 84
A / 2 György Nogell 1955 67
A / 2 Gizella Nogell rod. Álló 1978 82
A / 3 neznámy - -
A / 3 Emilia Sidó rod. Mészáros 1.9.1950 60

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: