Mútne - Velký

Cintorín Velký sa nachádza v obci Mútne, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1359 zosnulých v 851 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1797.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Mútne, Mútne č.194, 02963 Mútne. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (267 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 neznámy - -
A / 1 Ondrej Veselovský 13.11.1999 83
A / 1 Agneša Veselovská 7.10.1999 75
A / 2 Jozef Kosmeľ 15.10.1999 54
A / 2 Margita Kosmeľová - -
B / 2 neznámy - -
B / 3 Klára Habľák 29.6.1974 62
B / 3 Alojz Habľák 14.6.1967 60
A / 3 Ján Kšenzulák 1999 89
A / 3 Magdaléna Kšenzuláková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: