Mútne - Malý

Cintorín Malý sa nachádza v obci Mútne, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 414 zosnulých v 267 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Mútne, Mútne č.194, 02963 Mútne. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Velký (851 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Natália Le 28.6.2008 5
2 Anton Müller 5.2.2008 57
2 Helena Müllerová rod. Javorová - -
3 Pavlína Olašáková 6.11.2007 62
3 Štefan Olašak - -
4 Serafín Kosmeľ 31.12.2006 76
4 Agneša Kosmeľová - -
5 Rudolf Majda 27.5.2003 73
6 Anton Holubjak 4.2.2003 65
6 Angela Holubjaková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: