Limbach - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Limbach, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 613 zosnulých v 321 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Limbach, SP 55, 90091 Limbach. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

obrázky nie sú k dispozícii