Limbach - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Limbach, okres Pezinok, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 680 zosnulých v 410 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Limbach, SNP 55, 90091 Limbach. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033/6477 221
✉ oulimbach@gmail.com

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 9 Helena Šupková rod. Zubajová 30.5.2020 76
C / 18 Anna Bačíková rod. Záhumenská 5.5.2020 85
B / 125 Rudolf Slatinský 2.3.2020 72
B / 69 Jaromír Babiar 22.1.2020 64
B / 45 Oľga Bednárová rod. Janušíková 4.1.2020 72
B / 18 Anna Brnová rod. Lennerová 27.12.2019 87
A / 166 František Macho 9.12.2019 76
B / 118 Ivan Kováčik 31.10.2019 81
B / 126 Patrik Kohári 29.10.2019 33
B / 67 Gizela Šumanová rod. Nerádová 5.8.2019 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: