Visolaje - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Visolaje, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1037 zosnulých v 595 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Visolaje, Visolaje č.40, 01861 Visolaje. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

visolaje_air.jpg okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_12.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_11.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Anna Kršková rod. Vršková 24.2.1981 76
C / 1 Jozef Krško 5.7.1971 68
A / 1 Mária Kudlejová 20.1.1989 81
A / 1 Justína Kudlejová rod. Krajná 5.2.1924 38
B / 1 Ján Lazový - -
B / 1 Sidónia Lazová rod. Ďuricová - -
B / 1 František Lazový - -
B / 2 Ľubomír Baninec 1998 36
B / 2 Dana Banincová - -
A / 2 Anna Kudlejová rod. Masláková 3.12.2000 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: