Horné Obdokovce - Obsolovce

Cintorín Obsolovce sa nachádza v obci Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 351 zosnulých v 204 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (704 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Turčan 4.1.1968 73
1 Anna Turčanová rod. Grznárová 6.3.1980 82
2 Štefan Kováčik rod. Kovačik 11.9.1967 66
2 Magdaléna Kováčiková - -
2 Marta Kováčiková rod. Kopčanová 23.11.1957 91
3 Pavel Uhlík 8.2.1967 74
3 Agneša Uhlíková rod. Petraková 13.11.1991 89
4 Alojzia Valková rod. Beňová 22.7.1980 91
4 Pavol Valko rod. Valko 7.1.1967 87
5 Rudolf Zelíska 14.12.1966 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: