Motešice - Peťovka

Cintorín Peťovka sa nachádza v obci Motešice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 175 zosnulých v 117 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1911.

Správcom cintorína je Obec Motešice, Machnáčská 288, 91326 Motešice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dolné Motešice (123 hrobových miest) Horné Motešice (319 hrobových miest)

Fotogaléria

petovka_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Štefan Rychtárech 8.3.1968 68
4 Alžbeta Rychtárechová rod. Gábelová 23.12.1950 56
5 Otto Marko 11.12.1945 17
6 Ján Ďurina - -
6 Anna Ďurinová - -
7 Katarína Jankechová rod. Čerňanská 21.11.1942 60
8 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: