Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji

Cintorín Nová Ves pri Dunaji sa nachádza v obci Nová Dedinka, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 552 zosnulých v 286 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Správcom cintorína je Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 90029 Nová Dedinka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dedinka pri Dunaji (353 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 István Sághy 1995 29
A / 1 Štefan Sághy 2012 75
B / 1 Fülöp Kiss 1962 -
B / 1 Julianna Takács 31.1.1955 85
B / 2 Gabriel Filkász 20.7.2014 46
A / 2 Mihály Fülöp 1996 79
A / 2 Klára Jadrasits 1971 50
A / 3 János Takács 1970 75
A / 3 Teréz Mucska - -
B / 3 František Fülop 1.12.2015 63

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: