Libichava - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Libichava, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 255 zosnulých v 143 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Správcom cintorína je Obec Libichava, Libichava č.7, 95638 Libichava. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Bucko 28.11.1980 71
2 Ján Bracho 2005 57
2 Mária Brachová - -
3 Štefan Bracho 17.2.1991 87
3 Helena Brachová 23.3.1987 74
4 Michal Bracho - -
4 Dorota Brachová rod. Kovačiková - -
5 Jozef Bracho 26.2.1970 92
5 Júlia Brachová rod. Kleinerová 27.10.1969 85
5 Teodor Bracho - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: