Libichava - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Libichava, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 255 zosnulých v 143 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Libichava, Libichava č.7, 95638 Libichava. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Bucko 28.11.1980 71
2 Ján Bracho 2005 57
2 Mária Brachová - -
3 Štefan Bracho 17.2.1991 87
3 Helena Brachová 23.3.1987 74
4 Michal Bracho - -
4 Dorota Brachová rod. Kovačiková - -
5 Jozef Bracho 26.2.1970 92
5 Júlia Brachová rod. Kleinerová 27.10.1969 85
5 Teodor Bracho - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: