Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji

Cintorín Dedinka pri Dunaji sa nachádza v obci Nová Dedinka, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 634 zosnulých v 353 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 90029 Nová Dedinka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nová Ves pri Dunaji (286 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Karol Fazekaš 2.9.2006 55
C / 1 Jenö Szighardt 4.8.2008 66
B / 1 Teodor Bánoš 2007 77
B / 1 Marcela Bánošová rod. Krušpánová 2001 69
B / 1 Boris Bánoš 1989 27
B / 2 Miroslav Gajdošík 2.8.2007 27
C / 2 Norbert Horváth 2008 25
A / 2 László Chytil 14.8.1990 70
A / 2 Erzsébet Labuda 18.2.1929 17
A / 2 Verinika Labuda 27.3.1927 3

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: