Nová Dedinka - Dedinka pri Dunaji

Cintorín Dedinka pri Dunaji sa nachádza v obci Nová Dedinka, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 634 zosnulých v 353 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 90029 Nová Dedinka. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nová Ves pri Dunaji (286 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 02 / 4591 42 33
✉ novadedinka@stonline.sk

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 22 Zoltán Csicsai 30.10.2016 41
C / 21 František Kurucz 5.10.2016 -
C / 20 Eva Benková 31.8.2016 74
B / 7 Jozef Garančovský 2.8.2016 -
C / 23 Júlia Bodišová rod. Matejovičová 19.3.2016 76
C / 24 Júlia Bodišová 19.3.2016 76
A / 246 Gabriel Sípoš 22.1.2016 65
C / 19 Jozef Múčka 20.1.2016 63
A / 306 Štefan Šípoš 11.12.2015 56
C / 18 Bedrich Hamm 2.12.2015 62

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: