Kľúčovec - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 503 zosnulých v 294 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1865.

Správcom cintorína je Obec Kľúčovec, Kľúčovec č.38, 93007 Kľúčovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 554 12 36
✉ ouklucovec@panelnet.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 216 Rózsa Bábics 9.3.2020 97
A / 18 Emília Gaálová rod. Jányová 24.2.2020 63
A / 221 Vilma Petőcz rod. Décsi 12.1.2020 86
A / 45 Ema Bognárová 2.11.2019 80
A / 97 Irena Bekeová rod. Keszegová 28.9.2019 94
A / 239 Serena Nagyová rod. Bothová 11.4.2019 85
A / 172 Margita Ráczová rod. Gaálová 16.2.2019 86
A / 207 Magdalena Révészová rod. Nagyová 2019 84
A / 140 Klára Csémiová rod. Simonová 8.12.2017 66
B / 55 Amanda Gaálová rod. Sebőková 30.10.2017 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: