Baloň - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Baloň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 796 zosnulých v 397 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1839.

Správcom cintorína je Obec Baloň, Hlavná 22, 93008 Čiližská Radvaň. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Vörös - -
2 Ferenc Vörös - -
3 Eszter Herdits rod. Kulacs - -
4 Imre Vörös 1939 69
4 Mária Holovics 1961 81
4 Imre Vörös 1945 -
4 Rudolf Vörös 1945 -
5 János Patassy - -
6 Gábor Andics 11.5.1902 -
7 István Vörös 1932 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: