Veľké Kosihy - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Veľké Kosihy, okres Komárno, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 431 zosnulých v 252 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1849.

Správcom cintorína je Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (403 hrobových miest)

Fotogaléria

x2.jpg x3.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Károly Mórocz 23.5.1907 -
2 Mária Pamper 24.2.1931 -
3 Sanyika Czita - -
4 Molnár - -
4 Szendi - -
5 Lajos Nagy 1958 82
5 Klára Szendi 1944 54
6 Pál Számel 1956 86
7 Lajos Vida 1943 35

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: